2016-05-11

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal.

 

>>Pobierz instrukcję przedstawiającą zakładania konta

 

Następnie użytkownik ePUAP skorzystać musi z Usług Centralnych i wysłać Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Ścieżka dostępu: Strona główna ePUAP-> KATALOG SPRAW -> Najnowsze usługi -> Najczęściej załatwiane sprawy -> druga pozycja – „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” -> Załatw sprawę -> w polu „Ustaw/zmień adresata” wpisać – „Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku” i wybrać z rozwijanej listy „Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie" -> wypełnić, podpisać i wysłać znajdujący się na tej stronie formularz

Można nieco skrócić powyższą ścieżkę korzystając z odnośnika:

 

>>Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku zawiera jeden formularz elektroniczny. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji placówki. Do formularza dodawać można załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 MB, w tym załącznik maksymalnie 3,5 MB. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Osoby wnoszące pismo powinny podać swoje imię, nazwisko i adres oraz podpisać się darmowym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

>>Informacje dotyczące Profilu Zaufanego

 

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z rozpatrywaniem sprawy.

 

Adres naszej skrzynki podawczej: /OCPD_Olsztyn/SkrytkaESP

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się